โปรโมชั่นประจำเดือนนี้ สั่งซื้อครบ 10,000 บาท (หลังหักส่วนลด) แถมฟรีโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ มูลค่า 6,000 บาท รุ่นเช่าใช้ (ลิขสิทธิ์ 1 ปี) ลด 20 % ทุกรายการ สิ้นเดือนนี้เท่านั้น

 

CARGO OPTIMIZER PROFESSIONAL

CARGO OPTIMIZER ENTERPRISE
/ NETWORK
รุ่น Network คือรุ่น Enterprise ที่มีความสามารถระบบเครือข่าย กระจายสิทธิ์การใช้งานผ่านเครือข่าย

คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
 
สินค้ากล่องรูปทรงสี่เหลี่ยม จัดเรียงใส่พื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยม
สินค้ารูปทรงสี่เหลี่ยม
ทรงกระบอก พาเลท รองรับการจัดเรียงใส่พาเลท แล้วนำใส่คอนเทนเนอร์ต่อ

รุ่น Network คือรุ่น Enterprise ที่มีความสามารถระบบเครือข่าย

คุณสมบัติทั่วไป
     
จำนวนขนาดสินค้าสูงสุดต่อการคำนวณ
100
150
150
นำเข้า/ส่งออก ผ่านไฟล์ xls
ฐานข้อมูลแบบ Local database (ประจำเครื่อง)

ฐานข้อมูลแบบ Network database
ระบบการ Login เข้าใช้งาน
 -
รายงาน 14 แบบ
ฟรี upgrade และ support
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
ฐานข้อมูลสินค้า Cargo Database
     
SKU#, Cargo Name
Description
ขนาดสินค้า (length/width/height)
น้ำหนัก Cargo weight
Pack (จำนวนสินค้าภายในกล่อง)
จำนวนชั้นสูงสุด Max stack
single maxstack
multimaxstack
multimaxstack
ค่าการเรียงซ้อน Stack value
ค่าลำดับการเรียง Sequence
ราคาต่อหน่วย Unit price
ความสูง Pallet
น้ำหนัก Pallet weight
ข้อจำกัดการพลิกหมุน Orientation
6 styles
24 styles
24 styles
การกำหนดสีสินค้า

สินค้าแบบกล่อง Carton type

สินค้าแบบพาเลท Pallet type

สินค้าแบบ UnitLoad (พาเลทที่มีสินค้าเรียง)

สินค้าแบบ Cylinder (ทรงกระบอก)
ตัวเลือกห้ามสินค้าอื่นวางทับ
ตัวเลือกสินค้าวางพื้นเท่านั้น
ภาพตัวอย่างสินค้า
กลุ่มสินค้า
ออกแบบกล่อง
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
ฐานข้อมูลคอนเทนเนอร์ Container database
     
Container ID
Description
ค่าขนส่ง Freight
ขนาด (depth,width,height)
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด Weight capacity
ความสูง Pallet
น้ำหนัก Pallet

คอนเทนเนอร์ทางทะเล Sea container

คอนเทนเนอร์ทางอากาศ Air container

พาเลทแบบแบนราบ Flat pallet

พาเลทแบบกล่อง Pallet box

รูปทรงของ Container
1
5
5

การกำหนดพื้นที่ห้ามใช้ Unusable space
กลุ่ม Container group
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
ฐานข้อมูลลูกค้า Customer database
     
Customer name
Address
Phone,Fax,Contact person,email,website
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
ข้อมูลการจัดส่ง Shipment
     
คำนวณครั้งละหลายคอนเทนเนอร์
คำนวณครั้งละหลายขนาดสินค้า
กำหนดลูกค้าสำหรับแต่ละสินค้า
กำหนดลูกค้าต่อรายการจัดส่ง
กำหนดรายการจัดส่งส่วนตัว
เพิ่ม container/cargo เขาไปโดยตรง (ไม่ต้องเพิ่มใสฐานข้อมูล)
แก้ไขข้อมูลคอนเทนเนอร์ในการจัดส่ง
แก้ไขข้อมูลสินค้าในการจัดส่ง
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
ตัวเลือกการคำนวณ Load options
     
จำกัดการเรียงห้ามเกินน้ำหนักบรรทุกสูงสุด

ตัวเลือกลำดับการวางซ้อน

ตัวเลือกห้ามการวางล้นฐาน

ตัวเลือกการจัดเรียงแบบแบนราบ

ค้นหาจำนวนการเรียงสูงสุดสำหรับสินค้าแบบชุด

ค้นหาคอนเทนเนอร์ที่ดีที่สุด

จำนวนคอนเทนเนอร์อัตโนมัติ

ย้ายสินค้าออกจากพื้นที่ห้ามการจัดเรียง

การเรียงแบบคำนวณซ้ำลงในพื้นที่เดิม


ตัวเลือกการวางสินค้าทรงกระบอก

การเรียงตามความลึก FILO พร้อมตัวเลือกการแทรก

ตัวเลือกการคำนวณแบบแน่นพิเศษ
กำหนดเวลาสูงสุดในการคำนวณ
การคำนวณแบบจัดเรียงเอง Manual mode
การคำนวณแบบอัตโนมัติ Automatic mode
ภาพตัวอย่างในระหว่างการคำนวณ
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
ภาพการจัดเรียง Load Plan
     
มุมมอง 3 มิติ
ภาพการกระจายน้ำหนัก
มุมมอง บน/ข้าง/หน้า
การแสดงภาพแบบสี/ขาวดำ
แสดง SKU# บนภาพการเรียง
บันทึกภาพการจัดเรียง
การซูมภาพ in/out
สำเนาภาพไปที่คลิบบอร์ด
ควบคุมลำดับการเรียง
แสดงเฉพาะสินค้าที่ต้องการ

บันทึกการเรียงพาเลทไปเป็น UnitLoad
แก้ไขการจัดเรียงด้วยตัวเอง
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
เครื่องมือ Tools
     
หัวรายงาน Report header
single
many
many
โลโก้ Company LOGO
เปลี่ยนชื่อรายงาน Change report name
ตัวเลือก หัว/ท้าย รายงาน
ระบบการแสดงภาษา
10 of 36
10 of 36
ตัวแปลงหน่วย
เครื่องมือสำรองฐานข้อมูล
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
ระบบบริหารงานผู้ใช้ User management      
ระบบบริหารงาน User management
กำหนดชนิดผู้ใช้ (Admin/Staff/User)
กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
สิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อ/รหัสผ่าน
กำหนดผู้ใช้งาน
กำหนดที่ตั้งฐานข้อมูล


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2549 - 2565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมซอฟต์ ออฟติไมเซชั่น
70 ม.2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
อีเมล์ dreamsofts@gmail.com 

โทรศัพท์
08-1264-3240
เวลาทำการ
8.00 - 17.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ทะเบียนประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0303549000488