โปรโมชั่นประจำเดือนนี้ สั่งซื้อครบ 10,000 บาท (หลังหักส่วนลด) แถมฟรีโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ มูลค่า 6,000 บาท รุ่นเช่าใช้ (ลิขสิทธิ์ 1 ปี) ลด 20 % ทุกรายการ สิ้นเดือนนี้เท่านั้น |


Version 5.30.97*** รุ่น Network คือโปรแกรมรุ่น Enterprise ที่รองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลแบบเครือข่าย ***

กดที่นี่ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติโปรแกรมรุ่น Professional / Enterprise / Network
ความสามารถในรุ่นล่าสุด การจำกัดความสูงในการจัดเรียง / พื้นที่สำหรับอากาศไหลเวียน


Cargo Optimizer Enterprise เป็นโปรแกรมที่ใช้คำนวณการจัดเรียงสินค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น กล่อง พาเลท ทรงกระบอก หรือ UnitLoad ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ หลายรูปแบบ เช่น ตู้ขนส่ง ทางทะเลหรือตู้ขนส่งทางอากาศ เพื่อหาวิธีการจัดเรียงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปรแกรมมาพร้อมกับความสามารถและตัวเลือกในการคำนวณที่หลากหลาย เช่น


- จัดเรียงตามความลึก (First In Last Out)
- ไม่จำกัดจำนวนคอนเทนเนอร์ต่อการคำนวณ
- รองรับสินค้าได้หลายขนาดต่อการคำนวณ (ไม่เกิน 150 ขนาด)
- คำนวณพร้อมราคาสินค้า ทำให้ทราบมูลค่าของสินค้าได้ทันที

- รองรับสินค้า 4 รูปแบบ (carton/pallet/cyliner/unitload)
- รองรับคอนเทนเนอร์ 4 ชนิด (sea container/air cotainer/flat pallet/pallet box)
- รองรับคอนเทนเนอร์ 5 รูปทรง
- สามารถกำหนดพื้นที่ห้ามใช้งานในคอนเทนเนอร์ เช่น มุมของตู้ หรือ พื้นที่สำหรับอากาศไหลเวียน
- บันทึกการเรียงสินค้าบนพาเลทเป็นสินค้าชนิด UnitLoad (สำหรับการคำนวณแบบ 2-stages loading)
- สนันสนุนการเรียงแบบ interlock

- คงที่ผลลัพธ์และจัดเรียงเพิ่มเข้าไป freeze loading

- คำนวณได้หลากหลายประเภทสินค้าพร้อมๆกัน
- คำนวณแบบแบนราบ
- แสดงภาพการจัดเรียงแบบ 3 มิติ (หมุนได้ 360 องศา)
- แสดงกราฟการกระจายน้ำหนักบนคอนเทนเนอร์
- จัดเรียงด้วยตัวเอง (drag and drop)

- แก้ไขการจัดเรียงภายในคอนเทนเนอร์ได้
- จัดเรียงแบบ FILO (First In Last Out)
- ตัวเลือกการจัดเรียงแนวตั้ง (stack loading rule)
- ตัวเลือกการคำนวณแบบแน่นพิเศษ (ultimate mode)
- สนับสนุนระบบเครือข่าย (สำหรับรุ่น Network)

- ค้นหาจำนวนชุดสูงสุด (find maximum quantity of set to full container)
- ค้นหาจำนวนสูงสุดที่เรียงได้เต็มคอนเทนเนอร์ find maximum quantity to full container
- ออกแบบกล่องจากสินค้า
- เลือกคอนเทนเนอร์ที่ดีที่สุด
- จำนวนคอนเทนเนอร์อัตโนมัติ

 สินค้า 4 รูปแบบ

 


รุ่น Enterprise รองรับสินค้า 4 รูปแบบ

กลับขึ้นด้านบนคอนเทนเนอร์ 4 ชนิด

 รุ่น Enterprise รองรับคอนเทนเนอร์ 4 รูปแบบ

กลับขึ้นด้านบนคอนเทนเนอร์ 5 รูปทรง 


รุ่น Enterprise รองรับคอนเทนเนอร์ 5 รูปทรง

กลับขึ้นด้านบน


พื้นที่ห้ามใช้งานภายในคอนเทนเนอร์สามารถกำหนดพื้นที่ห้ามใช้งานในคอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ๆไม่สามารถจัดวางสินค้าได้ เช่น มุมภายในคอนเทนเนอร์ หรือ พื้นที่สำหรับอากาศไหลเวียน

กลับขึ้นด้านบนบันทึกการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทเป็นสินค้าชนิด UnitLoadสามารถบันทึกการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทมาเป็นสินค้าชนิด UnitLoad ที่มีรายละเอียดของสินค้าทั้งหมด และสามารถนำสินค้าชนิด UnitLoad มาจัดเรียงลงในคอนเทนเนอร์ได้อีกครั้ง

กลับขึ้นด้านบน


สนับสนุนการเรียงแบบ interlockสามารถเรียงสินค้าในรูปแบบ Interlock ได้ ซึ่งมีเหมาะสำหรับการเรียงสินค้าบนพาเลท หรือพาเลทใส่คอนเทนเนอร์

กลับขึ้นด้านบนคงที่ผลลัพทธ์และจัดเรียงเพิ่มเข้าไป freeze loading


สามารถจัดเรียงสินค้าใหม่ซ้ำลงไปในคอนเทนเนอร์ที่มีสินค้าอยู่แล้ว

คำนวณแบบคละชนิดสินค้า


สามารถคำนวณการจัดเรียงโดยคลิชนิดสินค้าต่างชนิดกันได้


การจัดเรียงแบบแบนราบ flat loadingการจัดเรียงแบบแบนราบ จะทำให้สินค้าถูกกระจายลงเต็มพื้นของคอนเทนเนอร์ เมาะกับการคำนวณในกรณีที่สินค้าไม่เต็มคอนเทนเนอร์

แสดงภาพการจัดเรียงแบบ 360 องศา


การแสดงภาพการจัดเรียงแบบ 3 มิติ หมุนได้ 360 องศา

กราฟการกระจายน้ำหนัก weight distribution graph


การแสดงผลการกระจายน้ำหนักแบบภาพ 3 มิติ (หมุนได้ 360 องศา) พร้อมแสดงตำแหน่งศูนย์กลางของการกระจายน้ำหนัก center of gravity position (ลูกบอลสีน้ำเงิน).

ออกแบบการจัดเรียงด้วยตัวเอง (drag and drop)สามารถออกแบบการจัดเรียงได้ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีการ drag and drop ที่แสนจะง่ายดาย

แก้ไขการจัดเรียงคอนเทนเนอร์ edit loaded container


ในหน้าจอ load plan ผู้ใช้สามารถ คลิกที่ปุ่ม เพื่อส่งคอนเทนเนอร์ปัจจุบันไปแก้ไขการจัดเรียงใน Manual load


การจัดเรียงตามความลึกแบบ FILO (First In Last Out)


สามารถจัดเรียงตามความลึกของคอนเทนเนอร์ โดยผู้ใช้สามารถกำหนดลำดับการเรียงงของสินค้าได้โดยอิสระ

กลับขึ้นด้านบน


ลำดับการเรียงแนวตั้ง stack loading rule


สามารถจัดเรียงตามแนวตั้งของคอนเทนเนอร์ โดยผู้ใช้สามารถกำหนดลำดับการเรียงของสินค้าได้โดยอิสระ


การคำนวณแบบแน่นพิเศษ Ultimate mode calculationUltimate mode เป็นวิธีการคำนวณแบบพิเศษที่จะผลักสินค้าเข้าไปด้านในทั้งหมดแล้วทำการจัดเรียงซ้ำในพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นใหม่ ส่งผลให้สามารถได้ประสิทธิภาพการจัดเรียงที่มากขึ้น

กลับขึ้นด้านบน


สนับสนุนระบบเครือข่าย support to network environment
สำหรับรุ่น Network สามารถเลือกติดตั้งฐานข้อมูลไว้ที่ Server และใช้ ผู้ใช้เชื่อมต่อมายังฐานข้อมูลส่วนกลางค้นหาจำนวนชุดสูงสุด Mximum quantity of set


Cargo Optimizer มาพร้อมกับความสามารถในการค้นหาจำนวนชุดสินค้าสูงสุดที่เรียงได้เต็มคอนเทนเนอร์ สำหรับสินค้าที่ต้องไปพร้อมมกันเป็นชุด เช่น โต๊ะ 1 ชุด ประกอบไปด้วยโต๊ะ 1 กล่องและเก้าอี้ 4 กล่อง โดยผู้ใช้เพียงกำหนดจำนวนสินค้าเป็นจำนวนต่อชุด และเพิ่มคอนเทนเนอร์ที่ต้องการ


ค้นหาจำนวนสูงสุดที่เรียงได้เต็มคอนเทนเนอร์ find maximum quantity to full container


Cargo Optimizer มาพร้อมกับความสามารถในการค้นหาจำนวนสินค้าสูงสุดที่เรียงได้เต็มคอนเทนเนอร์ โดยผู้ใช้เพียงกำหนดจำนวนสินค้าเป็น 1 และเพิ่มคอนเทนเนอร์ที่ต้องการ

เลือกคอนเทนเนอร์ที่ดีที่สุด find best container


Cargo Optimizer มาพร้อมกับความสามารถในการเลือกคอนเทนเนอร์ที่ดีที่สุด

จำนวนคอนเทนเนอร์อัตโนมัติ Auto Container Quantity


Cargo Optimizer มาพร้อมกับความสามารถในการกำหนดจำนวนคอนเทนเนอร์อัตโนมัติ


ความสามารถทั่วไป general features

กลับขึ้นด้านบน


รายการคุณสมบัติ

ออกแบบกล่อง
ฐานข้อมูลสินค้า
ฐานข้อมูลคอนเทนเนอร์
ฐานข้อมูลลูกค้า
หน้ารายการจัดส่ง
ตัวเลือกการคำนวณ
สรุปการจัดเรียง
ภาพการจัดเรียง
เครื่องมือ
รายงาน
จัดเรียงด้วยตัวเองคุณสามารถคลิกที่คุณสมบัติที่ต้องการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


1. รองรับการแสดงผลหลากหลายความละเอียด เริ่มที่ 800 x 600 pixel ขึ้นไป
2. รองรับ การทำงานด้วยเมนูหลายภาษา (37 ภาษา)
3. ทำงานในหน่วยวัดแบบ metric (kg., cm.).
4. ไม่จำกัดจำนวนคอนเทนเนอร์ต่อหนึ่งการคำนวณ
5. ไม่จำกัดจำนวนสินค้า แต่จำกัดขนาดไม่เกิน 100 ขนาดต่อหนึ่งรายการคำนวณ
6. สนับสนุนการนำเข้าและส่งออกข้อมูลผ่านไฟล์ xls (MS-Excel)
7. สามารถแสดงผลลัพธ์การจัดเรียงในแบบ 3 มิติได้อย่างสมบูรณ์แบบ
8. แสดงวิธีการจัดเรียงโดยละเรียง ทั้งวิธีการพลิกหมุน ตำแหน่งที่อยู่ และจำนวนการเรียงในแต่ละขั้นตอน
9. มีตัวเลือกการจัดวางที่หลากหลายเพื่อรองรับข้อจำกัดในการคำนวณแบบต่างๆ
10. โปรแกรมมาพร้อม "Manual Load" ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถออกแบบการจัดเรียงและแก้ไขการจัดเรียงได้ด้วยตัวเอง


ออกแบบการจัดเรียงภายใน Carton Designer (ออกแบบกล่องจากการเรียงสินค้า)
1. ผู้ใช้สามารถออกแบบหาขนาดกล่องสินค้าจากขนาดสินค้าเพียงชิ้นเดียว
2. ผู้ใช้สามารถกำหนด ขนาด และ น้ำหนัก ของสินค้า
3. ผู้ใช้สามารถกำหนด จำนวนของสินค้าต่อกล่อง และ รูปแบบการเรียงสินค้า
4. ผู้ใช้สามารถกำหนด วิธีการหมุนของสินค้าได้ 6 แบบ เพื่อเลือกวิธีการที่ดีที่สุด
5. ผู้ใช้สามารถกำหนด ความหนาของกระดาษที่ใช้ทำกล่อง เพื่อใช้ในการคำนวณหาขนาดกล่องโดยรวม
6. ผู้ใช้สามารถกำหนด น้ำหนักหีบห่อ เพื่อใช้คำนวณหาน้ำหนักสุทธิของกล่อง7. ผู้ใช้สามารถกำหนด partitions (วัสดุที่คั่นระหว่างสินค้าภายในกล่อง) ทั้ง internal partitions (คั่นระหว่างสินค้ากับสินค้า) และ external partitions (คั่นระหว่างสินค้ากับกล่อง)
8. ผู้ใช้สามารถบันทึกรูปภาพการออกแบบเป็นแฟ้มรูปภาพ
9. ผู้ใช้สามารถทำสำเนาข้อมูลแบบได้มายัง cargo database เพื่อใช้ในการคำนวณหาวิธีการจัดเรียงสินค้าต่อไปได้.

กลับขึ้นด้านบน
ฐานข้อมูลสินค้า Cargo database1. ผู้ใช้สามารถกำหนด SKU#, Name และ description.
2. ผู้ใช้สามารถกำหนด ขนาด ของสินค้าได้แก่ความลึก ความกว้าง และความสูง พร้อมกับการคำนวณหาปริมาตรโดยอัตโนมัติ
3. ผู้ใช้สามารถกำหนด น้ำหนัก ของสินค้า
4. ผู้ใช้สามารถกำหนด pack (จำนวนสินค้าที่บรรจุต่อกล่อง)
5. ผู้ใช้สามารถกำหนด "max stack" (จำนวนชั้นสูงสุดที่สินค้าวางทับบนตัวเองได้)

6. ผู้ใช้สามารถกำหนด stack value" (ค่า stack (สำหรับ การเรียงแบบ stack)).
7. ผู้ใช้สามารถกำหนด sequence (ลำดับตามความลึก (สำหรับ การเรียงตามความลึก)).
8. ผู้ใช้สามารถกำหนด unit price (ราคาต่อชิ้น).

9. ผู้ใช้สามารถกำหนดpallet height (ความสูงของพาเลท)
10. ผู้ใช้สามารถกำหนด pallet weight (น้ำหนักของพาเลท)
11. ผู้ใช้สามารถกำหนด orientations (รูปแบบการพลิกหมุนสินค้า 6 แบบ).
รุ่น enterprise ใช้ orientation แบบ "multiorientation". แต่ละการพลิกหมุนยังสามารถกำหนดค่าการอนุญาตในแต่ละตำแหน่งการวาง อันได้แก่ (allow all/not allow/floor only/non floor only). ทำให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถจำกัดการวางได้สูงถึง 24 รูปแบบ.

12. ผู้ใช้สามารถกำหนด color of cargo สีที่ใช้แทนสินค้าเพื่อง่ายต่อการแยกแยะในการแสดงผลแบบคละสินค้า.
13. ผู้ใช้สามารถกำหนด ชนิดสินค้า ระหว่าง box, pallet และ cylinder (unitload จัดเป็นพาเลทชนิดพิเศษ).
14. ผู้ใช้สามารถกำหนด Nno other product on top เพื่อใช้ในการอนุญาต/ไม่อนุญาต ให้สินค้าอื่นวางทับ
15. ผู้ใช้สามารถสำเนาภาพสินค้าไปยังคลิปบอร์ด
16. ผู้ใช้สามารถกำหนด cargo group เพื่อง่ายในการจัดกลุ่มสินค้า
17. ผู้ใช้สามารถค้นหาสินค้าใดๆจากรายการสินค้า18. ผู้ใช้สามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลสินค้าระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
19. ผู้ใช้สามารถสำเนาสินค้าที่ต้องการไปเป็นสินค้ารายการใหม่กลับขึ้นด้านบนฐานข้อมูลคอนเทนเนอร์ container database


1. ผู้ใช้สามารถกำหนด Container ID.
2. ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าขนส่ง Freight.
3. ผู้ใช้สามารถกำหนด ขนาดคอนเทนเนอร์ พร้อมกับการคำนวณปริมาตรภายในคอนเทนเนอรอัตโนมัติ
4. ผู้ใช้สามารถกำหนด น้ำหนักสินค้าสูงสุด Maximum weight capacity
5. ผู้ใช้สามารถสำเนาภาพคอนเทนเนอร์ไปยังคลิปบอร์ด
6. ผู้ใช้สามารถกำหนดpallet height (ความสูงของพาเลท)
7. ผู้ใช้สามารถกำหนด pallet weight (น้ำหนักของพาเลท)

8. ผู้ใช้สามารถกำหนด Container group เพื่อง่ายในการจัดกลุ่มคอนเทนเนอร์
9. ผู้ใช้สามารถค้นหาคอนเทนเนอร์ใดๆจากรายการคอนเทนเนอร์
10. ผู้ใช้สามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลคอนเทนเนอร์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
11. ผู้ใช้สามารถสำเนาคอนเทนเนอร์ที่ต้องการไปเป็นคอนเทนเนอร์รายการใหม่
12. ผู้ใช้สามารถกำหนด ชนิดคอนเทนเนอร์ (sea container/air cotainer/flat pallet/pallet box).
13. ผู้ใช้สามารถกำหนด รูปทรงคอนเทนเนอร์
14. ผู้ใช้สามารถกำหนด พื้นที่ห้ามใช้งาน ภายในคอนเทนเนอร์

กลับขึ้นด้านบน
ฐานข้อมูลลูกค้า Customer database
1. ผู้ใช้สามารถกำหนด Name, Address
2. ผู้ใช้สามารถค้นหาลูกค้าใดๆในฐานข้อมูลจากหน้า customer list และใช้ตัวเลือกการค้นหาประกอบกัน
3. ผู้ใช้สามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลลูกค้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้
4. ผู้ใช้สามารถทำสำเนาข้อมูลลูกค้าปัจจุบันและนำไปสร้างเป็นลูกค้าใหม่ได้
กลับขึ้นด้านบน

 ข้อมูลการจัดส่ง Input Specification
1. ผู้ใช้สามารถกำหนด Shipment ID, Date,Description, note และ currency.
2. ผู้ใช้สามารถกำหนด containers และ จำนวน container เพื่อใช้ใน Shipment
3. ผู้ใช้สามารถกำหนด cargos, seq (ลำดับการคำนวณ), quantity, unit price of cargo customer (เลือกจากฐานข้อมูลลูกค้า)
4. ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับกราฟแสดงข้อมูล 2 อัน เพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรและน้ำหนัก ของสินค้าเมื่อเทียบกับคอนเทนเนอร์ที่เลือกไว้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจก่อนที่จะทำการคำนวณ
5. ผู้ใช้สามารถค้นหา Shipment ใดๆในฐานข้อมูลจากหน้า Shipment list และใช้ตัวเลือกการค้นหาประกอบกัน
6. ผู้ใช้สามารถ ส่งออกข้อมูลทั้งหมดของ shipment เป็นไฟล์ๆเดียว เพื่อนำเข้ามาในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อมูล container, cargo หรือ customer ที่ตรงกัน
7. ผู้ใช้สามารถทำสำเนาข้อมูล Shipment ปัจจุบันและนำไปสร้างเป็น Shipment ใหม่ได้
8. ผู้ใช้สามารถเพิ่มสินค้าและคอนเทนเนอร์เข้ามายัง shipment ได้โดยตรง โดยไม่ต้องเลือกจากฐานข้อมูล

กลับขึ้นด้านบน
ตัวเลือกการคำนวณ Load Options


Cargo Optimizer มีตัวเลือกการคำนวณที่หลากหลายสำหรับการจัดเรียง
Limit loaded cargo to container weight capacity จำกัดจำนวนสินค้าไม่ให้เกินน้ำหนักที่คอนเทนเนอร์รับได้
Use stack loading rule ใช้ข้อกำหนดการเรียงสินค้าแนวตั้ง.
No overhang loading อนุญาตหรือไม่อนุญาตการเรียงสินค้าแบบล้นออกนอกฐาน
Flat loading ตัวเลือกการจัดเรียงสินค้าแบบแบนราบ
Max capacity for group loading คำนวณหาจำนวนสูงสุด


Find best container เลือกคอนเทนเนอร์ที่ดีที่สุด
Auto container quantity จำนวนคอนเทนเนอร์แบบอัตโนมัติ
(ตัวเลือกนี้จะใช้งานได้ หากเปิดตัวเลือก find best container)

Remove conflict cargo from unusable space
นำสินค้าออกจาก พืนที่ห้ามวาง ในคอนเทนเนอร์

Quantity/freight/efficiency ตัวเลือกการคำนวณสำหรับการเลือกตู้ที่ดีที่สุด (เมื่อเปิดใช้ตัวเลือก find best container).
Quantity เลือกคอนเทนเนอร์ที่มีปริมาตรการจัดเรียงสูงสุดก่อน
Freight เลือกคอนเทนเนอร์ที่มีค่าขนส่งต่อปริมาตรสินค้าที่เรียงได้ที่ต่ำที่สุดก่อน
Efficiency เลือกคอนเทนเนอร์ที่มีเปอร์เซ็นต์การจัดเรียงสูงสุดก่อนUse freeze loading เปิดการใช้การจัดเรียงแบบ freeze loading (ถูกเลือกอัตโนมัติถ้ารายการจัดส่งนั้นสามารถใช้งานได้).
Cross deep level กำหนดค่าการแทรกสินค้าลงในพื้นที่การเรียงก่อนหน้าสำหรับสินค้าแบบทรงกระบอก เราสามารถจำกัดวิธีการเรียงระหว่าง square (จัตุรัส) หรือ intersect (แทรก).

Allow to use corner space อนุญาตให้ใช้พื้นที่ระหว่างสินค้าในการเรียงสินค้าอื่น
Use bottom orientation ใช้การเรียงเหมือนสินค้าที่เป็นฐาน
ใช้เลือกการเรียงแบบ FILO (First In Last Out)

FILO
ใช้การเรียงสินค้าตามความลึก
Cross deep level กำหนดระดับาการแทรกในสินค้าก่อนหน้า

หมายเหตุ : ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้ถ้ารายการจัดส่งมีสินค้ามากกว่า 1 รายการตัวเลือกการคำนวณใช้เพื่อเปิดตัวเลือก การคำนวณแบบแน่น Ultimate


Ultimate
เลือกใช้การคำนวณแบบแน่นพิเศษ

หมายเหตุ : เป็นวิธีการคำนวณแบบพิเศษที่จะผลักสินค้าเข้าไปด้านในทั้งหมดแล้วทำการจัดเรียงซ้ำในพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นใหม่ ส่งผลให้สามารถได้ประสิทธิภาพการจัดเรียงที่มากขึ้น
เป้าหมายในการคำนวณ (calculation target) ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายในกาคำนวณระหว่าง

Volume
คำนวณให้ได้ปริมาตรของสินค้าที่จัดเรียงสูงสุด
Value คำนวณให้ได้มูลค่าของสินค้าที่จัดเรียงสูงสุด

หมายเหตุ : การคำนวณโหมด Value สินค้าที่อยู่ในรายการจัดส่งต้องมีราคาสินค้าEstimate calculation time per container
ใช้เพื่อกำหนดเวลาคำนวณสูงสุดต่อคอนเทนเนอร์
โหมดการคำนวณ (loading mode) ใช้เพื่อกำหนดโหมดการคำนวณระหว่าง จัดเรียงเอง Manual และ อัตโนมัติ Automatic
ปุ่ม LOAD
ใช้เริ่มการคำนวณ
ในระหว่างการคำนวณ(แบบอัตโนมัติ) โปรแกรมจะแสดงภาพตัวอย่างการจัดเรียงที่ดีที่สุดในขณะนั้น

กลับขึ้นด้านบน
สรุปการจัดเรียง Load Summary
1. สรุปการจัดเรียงจะแสดง ข้อมูลการจัดเรียง โดยจะแสดงจำนวนคอนเทนเนอร์ที่ใช้และรายการสินค้าที่จัดเรียงได้และไม่ได้
2. สรุปการจัดเรียงจะแสดงข้อมูลสินค้าทั้งในเรื่อง มูลค่าสินค้าและการบรรจุ

กลับขึ้นด้านบนภาพการจัดเรียง Load Plan


1. ภาพการจัดเรียงจะแสดง สินค้าที่จัดเรียงในรูปแบบภาพ พร้อมลำดับการเรียง
2. ภาพการจัดเรียงจะแสดง รายละเอียดของสินค้าที่จัดเรียงได้ (จำนวนกล่อง, จำนวนสินค้า, น้ำหนักรวม, ปริมาตรรวม และมูลค่า) ในคอนเทนเนอร์ รวมไปถึงประสิทธิการเรียงด้านน้ำหนักและปริมาตร
3. ผู้ใช้สามารถ หมุนเพื่อเปลี่ยนมุมมองโดยการแดรกเมาส์


4. ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะปรับการแสดงผลระหว่าง ภาพสี หรือ ภาพขาวดำ โดยการปรับเปลี่ยนนี้จะมีผลต่อการแสดงภาพในรายงานด้วย
5. ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะปรับการแสดงผล เส้นระบุตำแหน่ง square mesh และขนาดของเส้น (ยกเว้นมุมมอง 3 มิติ)
6. ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะปรับการแสดงผล รหัสสินค้า sku# ในภาพการจัดเรียงได้
7. ผู้ใช้สามารถ บันทึกภาพการจัดเรียงเป็นแฟ้มรูปภาพ ระหว่าง bitmap และ jpeg
8. ผู้ใช้สามารถสำเนาภาพการจัดเรียงไปยังคลิปบอร์ด
9. ผู้ใช้สามารถ ซูมเข้า/ซูมออก ภาพการจัดเรียงได้ (กด Ctrl ค้างและ สกรอลmouse wheel)


10. ผู้ใช้สามารถเลือกดูการจัดเรียงได้หลายมุมมองระหว่าง 3D, weight distribution, top, front และ side
11. ผู้ใช้สามารถ ควบคุมการแสดงภาพเคลื่อนไหวการจัดเรียง และเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้

12. ผู้ใช้สามารถเลือก แสดงเฉพาะสินค้าที่ต้องการ ในภาพการจัดเรียง
13. ผู้ใช้สามารถเลื่อนไปยังคอนเทนเนอร์อื่นๆในรายการจัดส่งเดียวกันได้14. ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะแสดง การกระจายน้ำหนักภาพในคอนเทนเนอร์

15. ผู้ใช้สามารถ ส่งคอนเทนเนอร์ที่ต้องการกลับไปแก้ไขการจัดเรียงใน Manual load ได้

16. ผู้ใช้สามารถ บันทึกการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทเป็นสินค้าชิ้นใหม่ชนิด UnitLoad


กลับขึ้นด้านบน
เครื่องมือ Tools
1. ผู้ใช้สามารถกำหนด รายละเอียดผู้ใช้ เพื่อใช้แสดงในรายงาน
2. ผู้ใช้สามารถกำหนด Logo เพื่อใช้แสดงในรายงาน
3. ผู้ใช้สามารถกำหนด ชื่อรายงาน, รายละเอียดท้ายรายงาน และตัวเลือกการแสดงผลอื่นๆของรายงาน


4. โปรแกรมมาพร้อมกับความสามารถในการ แปลงหน่วย Unit converter
5. โปรแกรมมาพร้อมความสามารถในการ แลกเปลี่ยนเงิน Currency Exchange
6. ผู้ใช้สามารถกำหนด แปลภาษาของเมนู translation ไปยังภาษาอื่นๆอีก 37 ภาษารายการภาษาที่เรามีในปัจจุบัน

กลับขึ้นด้านบน
รายงาน Reports


ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับรายงาน 14 แบบ ใน 7 รายงานหลัก ทั้งด้านการบรรจุ และมูลค่า
- Loaded Summary (จาก Load Plan แสดงข้อมูลทุกคอนเทนเนอร์ใน shipment)
- Picture Summary (จาก Load Plan แสดงข้อมูลคอนเทนเนอร์ปัจจุบันที่กำลังดูอยู่)
- Summary (จาก Load Plan แสดงข้อมูลคอนเทนเนอร์ปัจจุบันที่กำลังดูอยู่)
- Load plan ในแบบ 1/2/4 ขั้นตอนต่อหน้า (จาก Load Plan แสดงข้อมูลคอนเทนเนอร์ปัจจุบันที่กำลังดูอยู่).
- Unloaded cargos (จากหน้า Load Summary).
- Manifests (จากหน้า Load Summary).
- Shipment (จากหน้า Input specification).

เราขอแนะนำ PDFRedirect ในกรณีที่คุณต้องการพิมพ์รายงานในรูปแบบ pdf, bmp, jpg และอื่นๆ

การจัดเรียงด้วยตัวเอง Manual Load

click to enlargeอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถออกแบบการจัดเรียงที่ต้องการได้เอง

กลับขึ้นด้านบน


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2549 - 2566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมซอฟต์ ออฟติไมเซชั่น
70 ม.2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
อีเมล์ dreamsofts@gmail.com 

โทรศัพท์
08-1264-3240
เวลาทำการ
8.00 - 17.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ทะเบียนประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0303549000488