โปรโมชั่นประจำเดือนนี้ สั่งซื้อครบ 10,000 บาท (หลังหักส่วนลด) แถมฟรีโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ มูลค่า 6,000 บาท รุ่นเช่าใช้ (ลิขสิทธิ์ 1 ปี) ลด 20 % ทุกรายการ สิ้นเดือนนี้เท่านั้น |


Version 4.37.60


 กดที่นี่ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติโปรแกรมรุ่น Professional / Enterprise / Network

Cargo Optimizer Professional เป็นโปรแกรมที่ใช้คำนวณการจัดเรียงสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อหาวิธีการจัดเรียงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปรแกรมมาพร้อมกับความสามารถและตัวเลือกในการคำนวณที่หลากหลาย เช่น

- จัดเรียงตามลำดับสินค้า (Sequence) หรือตามความลึก (First In Last Out)
- ไม่จำกัดจำนวนคอนเทนเนอร์ต่อการคำนวณ
- รองรับสินค้าได้หลายขนาดต่อการคำนวณ (ไม่เกิน 100 ขนาด)
- คำนวณพร้อมราคาสินค้า ทำให้ทราบมูลค่าของสินค้าได้ทันที
- มุมมองภาพการจัดเรียงที่หลากหลาย 3D/Weight/Front/Top/Side

- แก้ไขการจัดเรียงได้ด้วยตัวผู้ใช้เอง
- ค้นหาจำนวนสูงสุดที่สินค้าสามารถจัดเรียงได้เต็มคอนเทนเนอร์
- ค้นหาจำนวนชุดสินค้าสูงสุดในการจัดเรียงแบบกลุ่ม
- กราฟการกระจายน้ำหนักภายในคอนเทนเนอร์
- ภาพตัวอย่างการจัดเรียงในระหว่างการคำนวณ

- ตัวเลือกการคำนวณแบบแน่นพิเศษ (Ultimate mode)

- จัดเรียงด้วยตัวเอง Manual load (แบบ drag and drop)

- จัดเรียงแบบแบนราบ (Flat loading option)
- แสดงภาพการกระจายน้ำหนักแบบ 3 มิติ พร้อม CG (center of gravity)
- แสดงภาพการจัดเรียงแบบ 3 มิติ (หมุนได้ 360 องศา)

- ตัวเลือกการจัดเรียงแบบธรรมชาติ (No overhang loading option)

- สนับสนุนการเรียงแบบ interlock
- ระบบสาธิตการทำงานด้วยตัวเอง
- สามารถออกแบบการวางสินค้าภายในกล่องได้ 

การคำนวณแบบแน่นพิเศษ Ultimate mode calculation

 Ultimate mode เป็นวิธีการคำนวณแบบพิเศษที่จะผลักสินค้าเข้าไปด้านในทั้งหมดแล้วทำการจัดเรียงซ้ำในพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นใหม่ ส่งผลให้สามารถได้ประสิทธิภาพการจัดเรียงที่มากขึ้น

 

 

 

การคำนวณด้วยตัวเองแบบใหม่ New manual load (real drag and drop style)

 


การใช้งาน manual load แบบใหม่ ที่คุณสามารถ drag and drop สินค้าที่ต้องการ รวดเร็ว สะดวก และได้ดังใจที่สุดตัวเลือกในระหว่างการจัดเรียง ที่ช่วยให้คุณกำหนดวิธีการจัดเรียงได้หลากหลายรูปแบบตามต้องการ

 

 

การจัดเรียงแบบแบนราบ Flat loading optionการจัดเรียงแบบแบนราบ จะทำให้สินค้าถูกกระจายลงเต็มพื้นของคอนเทนเนอร์ เหมาะกับการคำนวณในกรณีที่สินค้าไม่เต็มคอนเทนเนอร์

 

 

 

กราฟการกจะจายน้ำหนักแบบ 3 มิติ Real 3D weight graph with center of gravity positionการแสดงผลแบบภาพ 3 มิติ (หมุนได้ 360 องศา) พร้อมแสดงตำแหน่งศูนย์กลางของการกระจายน้ำหนัก center of gravity position (ลูกบอลสีน้ำเงิน).

 

 

 

 

แสดงภาพการจัดเรียงแบบ 3 มิติ Real 3D load plan

 การแสดงภาพการจัดเรียงแบบ 3 มิติ หมุนได้ 360 องศา

 

 

 

การจัดเรียงแบบธรรมชาติ No overhang loading option

 ตัวเลือกการจัดวางแบบธรรมชาติ เป็นการกำหนดรูปแบบการวางซ้อนของสินค้าว่าจะให้ล้นออกนอกฐานของสินค้าด้านล่างหรือไม่

 

 

 

ปรับปรุงตัวเลือกการคำนวณและสนับสนุนการเรียงแบบ interlock

 ปรับปรุงประสิทธิภาพการคำนวณให้สูงมากขึ้นพร้อมรองรับการจัดเรียงสินค้าแบบ interlock ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพสูงมากขึ้นโดยเฉพาะการเรียงบนพาเลท

 

 


ปุ่มสาธิตการทำงาน Demonstration button

 

ปุ่มสาธิตการทำงานบริเวณด้านล่างสุดของหน้าจอรายการจัดส่ง.

ปุ่มนี้ใช้เพื่อสร้างรายการจัดส่งตัวอย่างที่จะช่วยให้ผู้ทดลองใช้สามารถทดสอบประสิทธิภาพการคำนวณได้เร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถกำหนดจำนวนคอนเทนเนอร์และขนาดสินค้าที่ต้องการได้ โปรแกรมก็จะทำการสุ่มสร้างสินค้าตามขนาดที่ต้องการพร้อมจำนวนสินค้า คุณจึงเพียงแค่สั่งให้คำนวณก็จะพบกับผลการคำนวณได้ทันที

 

 

 
 

 

แก้ไขการจัดเรียง Edit loading output ในหน้าจอภาพการจัดเรียงLoad Plan ผู้ใช้สามารถกดที่ปุ่มแก้ไขการจัดเรียง เพื่อส่งคอนเทนเนอร์ปัจจุบันไปแก้ไขในหน้าจอ manual load

 

 

 

 

ค้นหาจำนวนสูงสุดที่เรียงได้เต็มคอนเทนเนอร์ Find maximum quantity to full container

 Cargo Optimizer มาพร้อมกับความสามารถในการค้นหาจำนวนสินค้าสูงสุดที่เรียงได้เต็มคอนเทนเนอร์ โดยผู้ใช้เพียงกำหนดจำนวนสินค้าเป็น 1 และเพิ่มคอนเทนเนอร์ที่ต้องการ

 

ตัวอย่างเช่น เราต้องการคำนวณหาจำนวนของสินค้า cargo A ที่เต็มตู้ขนาด 20' /40' / 40' HQ

เราเพียงแค่เพิ่มสินค้า cargo A และใส่จำนวนเท่ากับ 1

 

 และเพิ่มคอนเทนเนอร์ 20' /40' / 40' HQ เข้าไปในรายการจัดส่ง

 

 


ในตัวเลือกการคำนวณให้กดเลือกใช้ “Max quantity for group loading”. โปรแกรมก็จะคำนวณหาจำนวนสูงสุดที่เต็มตู้แต่ละขนาด

  

เมื่อสิ้นสุดการคำนวณโปรแกรมจะแสดงจำนวนที่สามารถจัดเรียงได้เต็มคอนเทนเนอร์แต่ละขนาด

 
152 กล่องสำหรับคอนเทนเนอร์ 20' container

 
328 กล่องสำหรับคอนเทนเนอร์ 40' container

  


360 กล่องสำหรับคอนเทนเนอร์ 40' HQ container

  

 ค้นหาจำนวนชุดสูงสุด Max quantity for group loading

 


Cargo Optimizer มาพร้อมกับความสามารถในการค้นหาจำนวนชุดสินค้าสูงสุดที่เรียงได้เต็มคอนเทนเนอร์ สำหรับสินค้าที่ต้องไปพร้อมมกันเป็นชุด เช่น โต๊ะ 1 ชุด ประกอบไปด้วยโต๊ะ 1 กล่องและเก้าอี้ 4 กล่อง โดยผู้ใช้เพียงกำหนดจำนวนสินค้าเป็นจำนวนต่อชุด และเพิ่มคอนเทนเนอร์ที่ต้องการ

 


ตัวอย่างเช่น เรามีสินค้าโต๊ะที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนย่อยๆดังต่อไปนี้

หน้าโต๊ะ Top 1 กล่องต่อชุด
ขาโต๊ะ Leg 2 กล่องต่อชุด
เก้าอี้ Chair 4 กล่องต่อชุด

เราเพียงแค่ใส่จำนวนสินค้า
1
2
4

 
ในตัวเลือกการคำนวณให้กดเลือกใช้ “Max quantity for group loading”. โปรแกรมก็จะคำนวณหาจำนวนสูงสุดที่เต็มตู้แต่ละขนาด

 

เมื่อสิ้นสุดการคำนวณโปรแกรมจะแสดงจำนวนชุดสินค้าที่สามารถจัดเรียงได้เต็มคอนเทนเนอร์

  

 

 

ภาพการจัดเรียงที่ดีที่สุดระหว่างการคำนวณ Preview on calculation

 ในขณะที่โปรแกรมกำลังคำนวณแบบอัตโนมัติ หน้าต่างตัวเลือกการจัดเรียงจะแสดงภาพการจัดเรียงที่ดีที่สุดในขณะนั้น และจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆหากพบวิธีการจัดเรียงที่ดีกว่ารายละเอียดโปรแกรม Specifications

 

 


1. รองรับการแสดงผลหลากหลายความละเอียด เริ่มที่ 800 x 600 pixel ขึ้นไป
2. รองรับ การทำงานด้วยเมนูสองภาษา (ไทย/อังกฤษ)
3. ทำงานในหน่วยวัดแบบ metric (kg., cm.).
4. ไม่จำกัดจำนวนคอนเทนเนอร์ต่อหนึ่งการคำนวณ
5. ไม่จำกัดจำนวนสินค้า แต่จำกัดขนาดไม่เกิน 100 ขนาดต่อหนึ่งรายการคำนวณ
6. สนับสนุนการนำเข้าและส่งออกข้อมูลผ่านไฟล์ xls (MS-Excel)
7. สามารถแสดงผลลัพธ์การจัดเรียงในแบบ 3 มิติได้อย่างสมบูรณ์แบบ
8. แสดงวิธีการจัดเรียงโดยละเรียง ทั้งวิธีการพลิกหมุน ตำแหน่งที่อยู่ และจำนวนการเรียงในแต่ละขั้นตอน
9. มีตัวเลือกการจัดวางที่หลากหลายเพื่อรองรับข้อจำกัดในการคำนวณแบบต่างๆ
10. โปรแกรมมาพร้อม "Manual Load" ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถออกแบบการจัดเรียงและแก้ไขการจัดเรียงได้ด้วยตัวเอง

 


ออกแบบการจัดเรียงภายใน Carton Designer (ออกแบบกล่องจากการเรียงสินค้า)

 

1. ผู้ใช้สามารถออกแบบหาขนาดกล่องสินค้าจากขนาดสินค้าเพียงชิ้นเดียว
2. ผู้ใช้สามารถกำหนด ขนาด และ น้ำหนัก ของสินค้า
3. ผู้ใช้สามารถกำหนด จำนวนของสินค้าต่อกล่อง และ รูปแบบการเรียงสินค้า
4. ผู้ใช้สามารถกำหนด วิธีการหมุนของสินค้าได้ 6 แบบ เพื่อเลือกวิธีการที่ดีที่สุด
5. ผู้ใช้สามารถกำหนด ความหนาของกระดาษที่ใช้ทำกล่อง เพื่อใช้ในการคำนวณหาขนาดกล่องโดยรวม
6. ผู้ใช้สามารถกำหนด น้ำหนักหีบห่อ เพื่อใช้คำนวณหาน้ำหนักสุทธิของกล่อง

 

7. ผู้ใช้สามารถกำหนด partitions (วัสดุที่คั่นระหว่างสินค้าภายในกล่อง) ทั้ง internal partitions (คั่นระหว่างสินค้ากับสินค้า) และ external partitions (คั่นระหว่างสินค้ากับกล่อง)
8. ผู้ใช้สามารถบันทึกรูปภาพการออกแบบเป็นแฟ้มรูปภาพ
9. ผู้ใช้สามารถทำสำเนาข้อมูลแบบได้มายัง cargo database เพื่อใช้ในการคำนวณหาวิธีการจัดเรียงสินค้าต่อไปได้.

ฐานข้อมูลสินค้า Cargo Database

 click to enlarge1. ผู้ใช้สามารถกำหนด SKU#, Name และ description.
2. ผู้ใช้สามารถกำหนด ขนาด ของสินค้าได้แก่ความลึก ความกว้าง และความสูง พร้อมกับการคำนวณหาปริมาตรโดยอัตโนมัติ

3. ผู้ใช้สามารถกำหนด น้ำหนัก ของสินค้า
4. ผู้ใช้สามารถกำหนด pack (จำนวนสินค้าที่บรรจุต่อกล่อง)
5. ผู้ใช้สามารถกำหนด "max stack" (จำนวนชั้นสูงสุดที่สินค้าวางทับบนตัวเองได้)
6. ผู้ใช้สามารถกำหนด "orientations" (รูปแบบการพลิกหมุนสินค้า 6 รูปแบบที่เป็นไปได้)
7. ผู้ใช้สามารถกำหนด สีของสินค้า เพื่อง่ายต่อการจดจำและแยกแยะในหน้าภาพการจัดเรียง

8. ผู้ใช้สามารถกำหนด ชนิดสินค้า ระหว่าง box และ pallet.
9. ผู้ใช้สามารถกำหนด "No other product on top" ตัวเลือกที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สินค้าอื่นวางทับบนสินค้านี้ได้
10. ผู้ใช้สามารถกำหนด "Must be on the floor" ตัวเลือกที่จำกัดให้สินค้านี้ต้องวางที่พื้นคอนเทนเนอร์เท่านั้น
11. ผู้ใช้สามารถดูภาพตัวอย่างสินค้าและ copy ไปยัง clipboard ได้

 


click to enlarge12. ผู้ใช้สามารถกำหนด Cargo group เพื่อจัดกลุ่มของสินค้าประเภทเดียวกันให้ง่ายต่อการค้นหา
13. ผู้ใช้สามารถค้นหาสินค้าใดๆในฐานข้อมูลจากหน้า cargo list และใช้ตัวเลือกการค้นหาประกอบกัน
14. ผู้ใช้สามารถนำเข้าและทำสำเนาข้อมูลสินค้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้
15. ผู้ใช้สามารถทำสำเนาข้อมูลสินค้าปัจจุบันและนำไปสร้างเป็นสินค้าใหม่ได้


ฐานข้อมูลคอนเทนเนอร์ Container Database

 


click to enlarge


1. ผู้ใช้สามารถกำหนด Container ID และ Container description.
2. ผู้ใช้สามารถกำหนด ขนาดภายในคอนเทนเนอร์ ของคอนเทนเนอร์อันได้แก่ความลึก ความกว้าง และความสูง พร้อมกับการคำนวณหาปริมาตรโดยอัตโนมัติ
3. ผู้ใช้สามารถกำหนด น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่คอนเทนเนอร์รับได้
4. ผู้ใช้สามารถดูภาพตัวอย่างคอนเทนเนอร์และ copy ไปยัง clipboard ได้

 


click to enlarge5. ผู้ใช้สามารถกำหนด Container group เพื่อจัดกลุ่มของคอนเทนเนอร์ให้ง่ายต่อการค้นหา
6. ผู้ใช้สามารถค้นหาคอนเทนเนอร์ใดๆในฐานข้อมูลจากหน้า container list และใช้ตัวเลือกการค้นหาประกอบกัน
7. ผู้ใช้สามารถนำเข้าและทำสำเนาข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้
8. ผู้ใช้สามารถทำสำเนาข้อมูลคอนเทนเนอร์ปัจจุบันและนำไปสร้างเป็นคอนเทนเนอร์ใหม่ได้


ฐานข้อมูลลูกค้า Customer Database

 


click to enlarge


1. ผู้ใช้สามารถกำหนด Name, Address, Phone, Fax, Contact person, Email และ Website.
2. ผู้ใช้สามารถค้นหาลูกค้าใดๆในฐานข้อมูลจากหน้า customer list และใช้ตัวเลือกการค้นหาประกอบกัน
3. ผู้ใช้สามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลลูกค้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้
4. ผู้ใช้สามารถทำสำเนาข้อมูลลูกค้าปัจจุบันและนำไปสร้างเป็นลูกค้าใหม่ได้


ข้อมูลการจัดส่ง Input Specification

 


1. ผู้ใช้สามารถกำหนด Shipment ID, Date,Description, customer (เลือกจากฐานข้อมูลลูกค้า) note และ currency.
2. ผู้ใช้สามารถกำหนด containers และ จำนวน container เพื่อใช้ใน Shipment
3. ผู้ใช้สามารถกำหนด cargos, seq (ลำดับการคำนวณ), quantity และ unit price of cargo.
4. ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับกราฟแสดงข้อมูล 2 อัน เพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรและน้ำหนัก ของสินค้าเมื่อเทียบกับคอนเทนเนอร์ที่เลือกไว้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจก่อนที่จะทำการคำนวณ
5. ผู้ใช้สามารถค้นหา Shipment ใดๆในฐานข้อมูลจากหน้า Shipment list และใช้ตัวเลือกการค้นหาประกอบกัน
6. ผู้ใช้สามารถ ส่งออกข้อมูลทั้งหมดของ shipment เป็นไฟล์ๆเดียว เพื่อนำเข้ามาในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อมูล container, cargo หรือ customer ที่ตรงกัน
7. ผู้ใช้สามารถทำสำเนาข้อมูล Shipment ปัจจุบันและนำไปสร้างเป็น Shipment ใหม่ได้
8. ผู้ใช้สามารถเพิ่มสินค้าและคอนเทนเนอร์เข้ามายัง shipment ได้โดยตรง โดยไม่ต้องเลือกจากฐานข้อมูล


ตัวเลือกการคำนวณ Load Options

 

1. ผู้ใช้สามารถเลือกloading mode ระหว่าง Automatic (คำนวณโดยคอมพิวเตอร์) และ Manual (ออกแบบด้วยตัวผู้ใช้)
2. ผู้ใช้สามารถกำหนด load style ระหว่าง Optimum (ไม่สนใจลำดับของสินค้า) หรือ Sequence (จัดเรียงตามลำดับของสินค้า) หรือ F.I.L.O. (First In last Out: จัดเรียงตามลำดับของสินค้าตามความลึกของคอนเทนเนอร์) และ Weight balance (เรียงสินค้าหนักบนพื้น และ สินค้าเบาไว้ด้านบน) ตัวเลือกนี้ทำงานเฉพาะการจัดเรียงแบบอัตโนมัติ
3. ผู้ใช้สามารถกำหนดตัวเลือก "place cargo as reality" เพื่อวางสินค้าในแบบธรรมชาติ (สินค้าจะไม่ล้นออกมาจากฐาน) ตัวเลือกนี้ทำงานเฉพาะการจัดเรียงแบบอัตโนมัติ
4. ผู้ใช้สามารถกำหนดตัวเลือก "limit loaded cargo to container weight capacity" เพื่อจำกัดจำนวนสินค้าไม่ให้เกินน้ำหนักที่คอนเทนเนอร์สามารถรับได้ ตัวเลือกนี้ทำงานเฉพาะการจัดเรียงแบบอัตโนมัติ
5. ผู้ใช้สามารถกำหนด "Estimate calculation time" เพื่อจำกัดเวลาคำนวณสูงสุดที่ต้องการ ตัวเลือกนี้ทำงานเฉพาะการจัดเรียงแบบอัตโนมัติ
ผลสรุปการคำนวณ Load Summary

 

1. Load summary จะแสดง ข้อมูลสรุปการจัดเรียงทั้งหมด ทั้งจำนวนรายการสินค้าที่จัดเรียงได้และไม่ได้ และรายการคอนเทนเนอร์ที่ถูกใช้ไป
2. Loading output สามารถ สรุปข้อมูลทั้งด้านการจัดเรียงและมูลค่าสินค้า


ภาพการจัดเรียง Load Plan

 

1. Load plan แสดง ภาพการจัดเรียงสินค้าในคอนเทนเนอร์ เป็นภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
2. Load plan แสดง รายละเอียดของสินค้า (จำนวนกล่องสินค้า, จำนวนสินค้า, น้ำหนักรวมและมูลค่ารวม) ในคอนเทนเนอร์ และประสิทธิภาพการคำนวณด้านน้ำหนักและปริมาตร
3. ผู้ใช้สามารถ หมุนดูภาพการจัดเรียงได้โดยการ drag mouse

 

4. ผู้ใช้สามารถ กำหนดมุมมองที่ต้องการให้เป็นมุมมองเริ่มต้น และสามารถเลือกที่จะมองจากมุมนี้ได้ทันทีที่ต้องการ
5. ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะแสดงภาพการจัดเรียงในแบบ สี หรือ ขาวดำ และการเลือกนี้ส่งผลไปยังรายงานต่างๆที่มีรูปด้วย
6. ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะแสดงหรือซ่อน square mesh (เส้นตารางระบุพิกัดในตู้ ) และ สามารถเลือกขนาดของเส้นตารางที่แสดงได้.
7. ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะแสดงหรือซ่อน SKU# บนรูปสินค้าในคอนเทนเนอร์.
8. ผู้ใช้สามารถ บันทึกภาพการจัดเรียงเป็นแฟ้มรูปภาพทั้งภาพขั้นตอนเดียวหรือทุกขั้นตอน ในแบบ bitmap หรือ jpeg .
9. ผู้ใช้สามารถทำสำเนาภาพการจัดเรียงไปยัง clipboard ได้
10. ผู้ใช้สามารถใช้ตัวเลือก "smart zoom" เพื่อกำหนดให้แสดงภาพการจัดเรียงที่เต็มพื้นที่การแสดงผลที่สุด.
11. ผู้ใช้สามารถเลือก zoom in/out เพื่อปรับขนาดของภาพการจัดเรียง

 

12. ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะแสดงภาพการจัดเรียงในแบบ 3 มิติ, ด้านบน, ด้านหน้า และ ด้านข้าง
13. ผู้ใช้สามารถ ควบคุมการแสดงภาพเคลื่อนไหว และ เลื่อนไปยังขั้นตอนการเรียงต่างๆได้ด้วยตนเอง

 

14. ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะ แสดงเฉพาะสินค้าที่เลือก ในภาพการจัดเรียงได้
15. ผู้ใช้สามารถเลื่อนไปยังคอนเทนเนอร์อื่นๆใน Shipment เดียวกันได้ (กรณีที่ Shipment นั้นมีคอนเทนเนอร์ที่จัดเรียงมากกว่าหนึ่งคอนเทนเนอร์)

17. ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะ แสดงกราฟการกระจายน้ำหนัก ในภาพการจัดเรียงได้
18. ผู้ใช้สามารถ ส่งการจัดเรียงปัจจุบัน ไปแก้ไขในการจัดเรียงแบบ Manual load ได้เครื่องมือ Tools

 

1. ผู้ใช้สามารถกำหนด ข้อมูลผู้ใช้ เพื่อใช้แสดงในหัวรายงานได้.
2. ผู้ใช้สามารถกำหนด LOGO เพื่อใช้แสดงในหัวรายงานได้
3. ผู้ใช้สามารถกำหนด ชื่อรายงาน, ข้อมูลท้ายรายงาน และ ตัวเลือกที่จะซ่อนหรือแสดงหัวรายงาน และ website และ email ในส่วนท้ายของรายงาน

 

4. ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับ "Unit converter" ที่ใช้ช่วยในการแปลงหน่วยวัด ขนาด, น้ำหนัก และ ปริมาตร ระหว่าง Metric unit system และ Imperial unit system.

 
5. ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับ "Currency exchange" เพื่อใช้ในการคำนวณเงินให้อยู่ในสกุลอื่นๆโดยกำหนด rate exchange

 

6. ผู้ใช้สามารถ แปลเมน เมนูต่างๆที่มีหรือสามารถเลือกใช้จากภาษามาตรฐานที่มีให้แล้ว (ไทย/อังกฤษ)รายงาน Reports


ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับรายงาน 14 แบบ ใน 7 รายงานหลัก ทั้งด้านการบรรจุ และมูลค่า
- Loaded Summary (จาก Load Plan แสดงข้อมูลทุกคอนเทนเนอร์ใน shipment)
- Picture Summary (จาก Load Plan แสดงข้อมูลคอนเทนเนอร์ปัจจุบันที่กำลังดูอยู่)
- Summary (จาก Load Plan แสดงข้อมูลคอนเทนเนอร์ปัจจุบันที่กำลังดูอยู่)
- Load plan ในแบบ 1/2/4 ขั้นตอนต่อหน้า (จาก Load Plan แสดงข้อมูลคอนเทนเนอร์ปัจจุบันที่กำลังดูอยู่).
- Unloaded cargos (จากหน้า Load Summary).
- Manifests (จากหน้า Load Summary).
- Shipment (จากหน้า Input specification).

เราขอแนะนำ PDFRedirect ในกรณีที่คุณต้องการพิมพ์รายงานในรูปแบบ pdf, bmp, jpg และอื่นๆ


การจัดเรียงด้วยตัวเอง Manual Load

 click to enlarge

 

อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถออกแบบการจัดเรียงที่ต้องการได้เอง

 


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2549 - 2565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมซอฟต์ ออฟติไมเซชั่น
70 ม.2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
อีเมล์ dreamsofts@gmail.com 

โทรศัพท์
08-1264-3240
เวลาทำการ
8.00 - 17.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ทะเบียนประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0303549000488